Naša advokatska kancelarija ima dugogodišnje iskustvo pružanja pravne pomoći u oblasti krivičnog prava, i to:

  • sastav i podnošenje krivične prijave,
  • sastav privatne krivične tužbe,
  • zastupanje oštećenih fizičkih i pravnih lica,
  • zastupanje optužbe u postupku nastavka krivičnog gonjenja nakon odustanka javnog tužioca,
  • odbrana okrivljenog u svim fazama krivičnog postupka,
  • odbrana i zastupanje maloletnika u krivičnom postupku,
  • odbrana i zastupanje u prekršajnom postupku,
  • odbrana i zastupanje u postupku krivičnopravne odgovornosti pravnih lica i postupku u vezi sa privrednim prestupima.