Nasledno pravo je skup pravnih normi kojima se reguliše prelazak prava i obaveza sa ostavioca na naslednike, u slučaju njegove smrti. Naša advokatska kancelarija pruža sve vrste usluga samostalne, nezavisne i stručne pravne pomoći u vezi sa naslednopravnim odnosima, a naročito usluge pravne pomoći:

 • sastavljanja zaveštanja,
 • sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju,
 • sastavljanje ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života,
 • sastavljanje ugovora o poklonu za slučaj smrti
 • sastavljanje drugih ugovora sa naslednopravnim dejstvom.
 • podnošenje predloga za raspravljanje zaostavštine,
 • zastupanje u ostavinskim postupcima,


Zastupanja u parničnom postupku u slučaju spora povodom:

 • imovine koja ulazi u sastav zaostavštine,
 • osnova pozivanja na nasleđe i svojstva naslednika,
 • punovažnosti zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovora o poklonu za slučaj smrti,
 • prava na nužni deo,
 • izdvajanja iz zaostavštine po osnovu zajedničkog sticanja bračnih drugova u toku trajanja zajednice života
 • svih drugih sporova povodom naslednopravnih odnosa.