Radno pravo je oblast prava podložna čestim promenama zakonskih rešenja, te je bitno istaći da klijenti od nas u svakom trenutku mogu dobiti aktuelne informacije o svemu što ih zanima iz oblasti radnog prava.

Neke od mnogih usluga koje stoje na raspolaganju klijentima su:

 • Zastupanje poslodavaca i zaposlenih u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima povodom svih vrsta sporova nastalih u vezi sa:
  • pravima, obavezama i odgovornosti iz radnih odnosa,
  • utvrđivanjem postojanja radnog odnosa,
  • neosnovanosti otkaza ugovora o radu,
  • naknade štete koju ju je zaposleni pretrpeo na radu,
  • odgovornost za štetu koju zaposleni pričini terćim licima,
  • zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu,
  • posebnom zaštite žena i omladine,
  • zaključenjem, važenjem, ostarenjem prava i obaveza povodom kolektivnh ugovora,
  • neisplaćenom zaradom
  • ostalim sporovima koji proističu iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosima.
 • Izrada kompletne radne dokumentacije za pravna lica kao što su:
  • izrada pravilnika o radu,
  • izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
  • izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,
  • sastavljanje ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme, radi zasnivanja radnog odnosa sa punim ili nepunim radnim vremenom,
  • sastavljanje aneksa ugovora,
  • sastavljanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o delu.
 • Pružanje pravnih saveta i postupanje povodom zaštite bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu i utvrđivanja radnih mesta sa povećanim rizikom od nastanka povrede na radu ili provesionalnog oboljenja.
 • Pružanje stručne pravne pomoći u postupku ostvarenja prava na isplatu zarade, naknade zarade, naknada za neiskorišćeni godišnji odmor, regresa za godišnji odmor, jubilarne nagrade u parničnom, izvršnom ili stečajnom postupku, kao i postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom Republike Srbije.