Stečaj je način prestanka pravnog subjektiviteta insolventnih pravnih lica. Stečajni postupak je postupak kolektivnog namirenja stečajnih poverilaca generalnim izvršenjem na imovini stečajnog dužnika.

Kada je u pitanju zastupanje stečajnih poverilaca u stečajnim  postupcima, pružamo klijentima sledeće usluge iz oblasti stečajnog prava i to:

  • izrada i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
  • prijava potraživanja u stečajnom postupku,
  • pokretanje i vođenje parničnog postupka radi utvrđenja osporenog potraživanja stečajnjih poverilaca,
  • zastupanje klijenata na skupštini poverilaca ili na sednicama odbora poverilaca,
  • savetovanje stečajnih poverilaca o njihovim pravima u toku trajanja stečajnog postupka,
  • podnošenje tužbi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika
  • ostvarenja prava zaposlenih na isplatu potraživanja po osnovu neisplaćene zarade, naknade zarade, naknada za neiskorišćeni godišnji odmor, regresa za godišnji odmor, jubilarne nagrade u stečajnom postupku, kao i postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom Republike Srbije za deo potraživanja koji nije naplaćen u stečajnom postupku.